LOGO

e-Tax Software AS ble etablert i 2022 og er et programvarehus for utvikling, forvaltning og drift av systemer (SaaS).

Om oss

e-Tax Software AS gjennomfører utviklingsprosjekter for våre kunder. Systemene legges som en SaaS-løsning i Google Cloud. Vi tilbyr disse løsningene på lisensbasis.

Vi har utviklet en løsning for taksering av flytende oppdrettsanlegg for eiendomsskatt samt en løsning for rapportering og forvaltning av verditakster av næringseiendommer. Løsningen kan eksempelvis benyttes i sammenheng med eiendomsskatt.

Vi jobber fortløpende med utvikling av ulike større nasjonale og mulige internasjonale løsninger for rapportering og forvaltning av informasjon.

Tjenester

e-Tax Software har et eget Google Cloud-miljø for hosting og drift av websider og applikasjoner.

Frontend

Rammeverk Vue.js, Flutter

Backend

Utvikling av tjenestelag i Python, C#/.Net og GO.

Database

MSSQL, Postgres og Oracle.

Webdesign

Design og utvikling av nettsider

Produkter

Hendelse-app

Appen er et verktøy for å dokumentere hendelser og observasjoner med kategori, bilder og tekst. Observasjonen sendes inn og det returneres et pdf-dokument tilbake til avsender pr mail. Dokumentet inneholder tid, sted (gps-koordinater), adresse, gbr, bnr, tekst, kart og bilder.

Dette er en utmerket applikasjon for å dokumentere, sted- og tidfeste hendelser som oppstår. Eksempel på bruksområder er dårlig vei, forsøpling og miljøkriminalitet, ulovligheter, byggesaker, HMS, skadet eller påkjørt dyr, eller andre observasjoner og avvik som oppstår i jobb eller privat.

For bedrifter som ønsker å koble appen til egne vedlikeholdssystem er det mulig å løse dette vha api eller mailsending til bedriftens epost-konto.


Forside

Rapportering

Innsending

Eksempel på pdf-rapport - forsøpling

Eksempel på pdf-rapport - hull i asfalt

Eksempel på pdf-rapport - skrot og bilvrak

Eksempel på pdf-rapport - forsøpling

Eksempel på pdf-rapport - skadet måse

Eksempel på pdf-rapport - eternitt

Eksempel på pdf-rapport - druene er snart modne:

 

Kontakt

Kontoradresse:
DIGS Krambugata 2,
7011 Trondheim


Postadresse:
Riiser-Larsens vei 15B,
7020 Trondheim


Epost:
geir.bostrom@e-tax.no
post@e-tax.no


Telefon:+47 982 21 695